Nasi wolontariusze

Dziękujemy naszym Przyjaciołom za wsparcie okazywane na co dzień! 

  1. Członkowie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
  2. Wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach
  3. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku
  4. Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
  5. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu