Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej św. Józefa

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domo Pomocy Społecznej św. Józefa.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie znajdują się materiały w formacie PDF, które nie spełniają wymagań dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu Dostepnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Rzyszkiewicz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 25 757 02 03 wewnętrzny: 111

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Tomasz Cembrowski
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa, Mienia, ul. Księżnej Anny Mazowieckiej 138
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 25 757 02 03 wewnętrzny: 113

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W łazienkach znajdują się uchwyty, dzięki którym można się przytrzymać, wszystkie budynki są wyposażone w podjazdy dla wózków, a piętrowe budynki posiadają windę dla osób niepełnosprawnych. Samochody są przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Strona posiada przełącznik kontrastu
 • Strona posiada możliwość przeskoczenia do treści przy pomocy "Skip links"
 • Strona nie posiada żadnych skrótów klawiaturowych aby nie zakłucały działania narzędzi asystujących

Inne informacje i oświadczenia

Będziemy dążyć do poprawy dostępności dokumentów opublikowanych na stronie.