Nasi darczyńcy i dobroczyńcy

 W 2023 roku Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni bardzo dziękuje:

  • Fundacji Biedronki

  • Szkole Podstawowej nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim

  • Zespołowi Szkolnemu im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie

  • Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach

  • Zakładowi Poprawczemu i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach

Dziękujemy za otwarcie się na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

Za dar serca serdecznie dziękujemy!